Program

Conference agenda:

June 15, 2023
(Thursday)

Table Header
9.00
Registration
9.30
Opening of the Conference
Artur Hugo Świergiel, Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa (IBPRS-PIB)
Stanisław Ptasznik IBPRS-PIB, ZTMiT, Warszawa
9.40
Historical summary - facts, memories. Fat conferences in the years 1994 – 2023
Stanisław Ptasznik, IBPRS-PIB, ZTMiT, Warszawa
10.10
The use of edible oils in the prevention of obesity and cancer
Tomasz Gola Lekarz medycyny
10.30
Fall in love with rapeseed oil – it’s worth it!
Adam Stępień Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Warszawa
10.50
Rapeseed oil in food products
Sylwia Onacik-Gür IBPRS-PIB, ZTMiT, Warszawa
11.10
Quality and safety of rapeseed oils available on the Polish market
Karol Łysiak, Małgorzata Wroniak SGGW w Warszawie
11.30
Coffee breake + poster session
12.00
Application of standard methods for the refining of post-fermentation corn oil
Justyna Susik IBPRS-PIB, Komagra Sp.z o.o.
12.20
Effectiveness of the bleaching process of niche oils on the example of hemp seed oil
Wojciech Golimowski (1) , Mirosława Teleszko (2), Damian Marcinkowski (1), Ewa Biazik (1), Ewelina Książek (1), Kamil Czwartkowski (1), Marta Bochniak, Dominik Kmiecik (3), Adam Zając (4), W. Andrew Berger (5) 1,2,4 - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 3 - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 5 - University of Scranton, USA
12.40
Observation of pressure-induced phase iransitions in selected oils by optical methods
Rostocki Aleksander (1), Pawlicki L. (1), Ptasznik Stanisław (2) 1 - Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki; 2 - IBPRS-PIB Warszawa
13.00
Application of ultrasonic waves for investigation the properties of food products
Piotr Kiełczyński (1), Andrzej Balcerzak (1), Krzysztof Wieja (1), Stanisław Ptasznik (2) 1 - IPPT PAN; 2 - IBPRS-PIB
13.20
Extra Virgin Olive Oils from Andalusia. How to choose a good olive oil?
Marcin Siemdaj (1), Adrian Stojewski (2) 1 - Dyrektor Biura Extenda Andaluzja Eksport i Inwestycje Zagraniczne w Polsce; 2 - Hiszpańskie Smaki, Chef kuchni specjalizujący się w gastronomii regionów Hiszpanii
13.50
Discussion
14.00
Lunch
14.40
GEA Westfalia Separator - a brief overview of history, machines, and processes
Zbigniew Wangin GEA Westfalia Separator
15.00
Frying as a healthy heat treatment method. Is it possible?
Dominik Kmiecik (1), Monika Fedko (2), Damla Selvan (1) 1 - UP w Poznaniu; 2 - SGGW w Warszawie
15.20
The use of rapeseed oil as the oil phase in an oil-water emulsion to obtain three-layer natural packaging for perishable food
Mirosław Kasprzak (1), Ewelina Jamróz (2), Nikola Nowak (1), Wiktoria Grzebieniarz (1), Joanna Tkaczewska (2) 1 - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 2 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
15.40
Improving real-time measurement of phosphorous using spectroscopy and non-linear mathematics
Piotr Latowski Keit Spectrometers
16.00
Discussion
16.15 - 18.15
Walk around the Stawy Raszyńskie nature reserve
19.00
Gala dinner

June 16, 2023
(Friday)

Table Header
9.30
„Best Extra Virgin Olive Oils from Andalusia – olive oil tasting”
Marcin Siemdaj, Adrian Stojewski
11.00
Coffee breake + poster session
11.30
Workshop on sensory evaluation of rapeseed oils
12.00
Summary of the Conference and Awards
13.00
Lunch

Scientific
program

lectures, presentations,
poster sessions, scientific
workshops. Summary.

Let's stay in touch

Financed by the Oilseed Plant Promotion Fund

Contact us