XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
POSTĘPY W TECHNOLOGII TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH

Olej rzepakowy - polskie złoto

15-16 czerwca 2023

Falenty (k. Warszawy), Hotel Falenty Biznes i Wypoczynek

Zarejestruj się na konferencję
przez specjalny formularz

Zakres tematyczny konferencji

Prace naukowe prezentowane będą w formie wykładów, doniesień i posterów.
W Konferencji wezmą udział przedstawiciele uczelni, zakładów tłuszczowych, stowarzyszeń, firm współpracujących z przemysłem tłuszczowym.

Konferencja obejmuje również warsztaty naukowe z zagadnień dotyczących oceny jakości sensorycznej oleju rzepakowego tłocznego na zimno i rafinowanego oraz oliwy z oliwek.

Partnerzy

Patronat

Harmonogram

15.06.2023
(czwartek)

9:00  Rejestracja uczestników

9:30  Powitanie uczestników i otwarcie konferencji
Sesja referatowa I

11:30  Przerwa kawowa + sesja posterowa

12:00  Sesja referatowa II

14:00  Lunch

14:40  Sesja referatowa III

16:15  Spacer po rezerwacie Stawy Raszyńskie

18:30  Uroczysta Kolacja

16.06.2023
(piątek)

9:30  Warsztaty z oceny
sensorycznej oliwy z oliwek

11:00  Przerwa kawowa
+ sesja posterowa

11:30  Warsztaty z oceny sensorycznej
olejów rzepakowych

12:00  Podsumowanie konferencji
 i wyróżnienia

13:00  Obiad

Warunki uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w warsztatach naukowych:

300 zł netto plus 23 % VAT wpłata do dnia 31.05.2023 r.

Konferencja składa się z dwóch sesji naukowej i warsztatowej. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji poprzez udostępniony na stronie formularz oraz wniesienie opłaty za warsztaty naukowe. Koszty zakwaterowania uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Forma wpłaty: Należność brutto wynikającą z liczby uczestników i ewentualnego udziału w prezentacji lub ekspozycji prosimy wpłacać przelewem na konto Instytutu:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. X Oddział w Warszawie 67 1240 1095 1111 0000 0336 5564 z dopiskiem „Warsztaty naukowe” i podaniem nazwisk uczestników, których wpłata dotyczy.

Zostańmy w kontakcie

Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych

Napisz do nas