Komitet naukowy

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS-PIB))
 • dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS-PIB
 • dr inż. Sylwia Onacik-Gür (IBPRS-PIB)
 • dr inż. Piotr Szymański (IBPRS-PIB)
 • dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB
 • prof. dr hab. Agnieszka Kita (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
 • prof. dr hab. inż. Magdalena Rudzińska (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
 • dr hab. inż. Dominik Kmiecik, prof. UPP
 • dr inż. Aleksander J. Rostocki (Politechnika Warszawska, Warszawa)
 • dr inż. Katarzyna Ratusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa (SGGW))
 • prof. dr hab. inż. Anna Żbikowska (SGGW, Warszawa)
 • dr hab. inż. Małgorzata Wroniak, prof. SGGW
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa)

Zostańmy w kontakcie

Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych

Napisz do nas